Contoh Pengamalan Pancasila Sila Ke-empat: Kerakyatan Yang Di Pimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Pemusyawaratan Perwakilan Dalam Kehidupan Sehari-Hari


Bangsa kita ialah bangsa yang didirikan diatas masyarakat yang beragam, ada ribuan pulau dan ratusan suku serta budaya yang ada di Indonesia. Beraneka ragam bentuk inilah yang membuat kita istimewa.

Karena beraneka ragam inilah juga yang membuat kita sering kali sulit menentukan keputusan bersama yang diterima oleh semua pihak. Untuk mengatasi hal itu, di ciptakan lah pancasila yang mengatur pendapat banyak orang.

Terdapat pada sila ke empat yakni kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan dengan jelas menyatakan bahwa rakyat Indonesia dalam menentukan keputusan bersama harus dengan bermusyawarah agar menghasilkan keputusan yang dapat diterima segala pihak.

Diatas adalah makna sila ke empat, dan apa saja implementasi pancasila sila ke empat. Di bawah ini ada 10 butir pengamalan pancasila sila ke empat. Apasaja kah itu. Inilah dia.

 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 
 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 
 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 
 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 
 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 
 6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 
 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 
 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 
 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 
 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Dan setelah kami membaca dengan seksama, kami menyimpulkan beberapa pengamalan pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang sering kalian lakukan.

 1. Ikut serta dalam pemilihan ketua RT, RW, Kepala desa, bupati, gubernur dan presiden.
 2. Jangan golput ketika pemilu.
 3. Memilih ketua OSIS dan ketua kelas.
 4. Berpendapat di musyawarah kelas.
 5. Berpendapat di musyawarah rukun tetangga.
 6. Menerima keputusan final musyawarah dengan lapang dada.
 7. Mematuhi peraturan yang dibuat lembaga perwakilan seprti DPR atau DPRD.
 8. Tidak bersikap acuh tak acuh ketika mengikuti rapat.
 9. Menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan saat rapat.
 10. Berperan aktif dalam rapat.
 11. Jika pendapatmu tidak diterima jangan pernah dendam apalagi marah, lebih baik menerima.
 12. Mengedepankan kejujuran saat memilih.
 13. Mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama.
 14. Tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah.
 15. Mengembangkan suasana kekeluargaan dalam musyawarah.

Seperti nya kami telah memberikan beberapa contoh yang pastinya pernah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-harinya bukan. Untuk melihat contoh pengamalan pancasila sila terakhir kalian dapat "Klik Link Ini"

0 Response to "Contoh Pengamalan Pancasila Sila Ke-empat: Kerakyatan Yang Di Pimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Pemusyawaratan Perwakilan Dalam Kehidupan Sehari-Hari"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel